منوی دسته بندی

استان آذربایجان غربی

نام مدیر شعبه :صلاح الدین پرخال
آدرس شعبه : ارومیه جاده سلماس روبروی گردآباد ، مجموعه انبارهای موسوی، محوطه دوم
ایمیل مدیر شعبه : salahpkh@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 04432437725
شماره موبایل مدیر شعبه : 09143426671
کد پستی شعبه : 5735185466