منوی دسته بندی

استان البرز

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای محمد صداقتی
آدرس شعبه : استان البرز، کرج انتهای جاده قزل حصار بلوار امام رضا سلطان آباد 20 متری اسب دوانی کوچه صنعت کار سوله دوم سمت چپ شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09124633885
ایمیل مدیر شعبه : msashna366@gmail.com
شماره دفتر شعبه :
کد پستی شعبه :