منوی دسته بندی

استان البرز

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای محمد صداقتی
آدرس شعبه : استان البرز، کرج شهرستان چهارباغ،کوچه شهرسازی،کوچه ابریشم 1 درب چهارم شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09124633885
ایمیل مدیر شعبه : msashna366@gmail.com
شماره دفتر شعبه :
کد پستی شعبه : 3366167310