منوی دسته بندی

استان تهران

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای مجتبی حسینی
آدرس شعبه : تهران شهریار محمدآباد بعد از ورودی رضی آباد بالا کوچه اول انبار دوم سمت چپ شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09333804411
ایمیل مدیر شعبه : hosini.ahuradarou@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 02166012229
کد پستی شعبه :