منوی دسته بندی

استان تهران

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای مجتبی حسینی
آدرس شعبه : تهران .بلوار استاد معین نبش پازوکی پلاک 13 طبقه دوم شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09333824411
ایمیل مدیر شعبه : hosini.ahuradarou@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 02166012229
کد پستی شعبه : 1341713153