منوی دسته بندی

استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه :فاطمه عرب نوبندگانی

آدرس شعبه : بیرجند شهرک صنعتی همت ۵

ایمیل مدیر شعبه : Fatemearab26@gmail.com

شماره دفتر شعبه :05632255734

شماره فکس :05632255746

کدپستی شعبه: 97191-36695

شماره موبایل مدیر شعبه : 09171174433