منوی دسته بندی

استان خراسان جنوبی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : سرکار خانم شهین خسروی
آدرس شعبه : بیرجند شهرک صنعتی همت ۵ ،قطعه اول سمت چپ شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09153624330
ایمیل مدیر شعبه : dr.s.khosravi@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 05632255734
کد پستی شعبه : 9719136549