منوی دسته بندی

استان خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای مهدی نیازی
آدرس شعبه : مشهد بزرگراه آسیایی آزادی ۱۳۱ (پیامبر اعظم) چهارراه چهارم سمت چپ درب چهارم شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09152055001
ایمیل مدیر شعبه : mehdiniazi30@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 05136512764
کد پستی شعبه : 9198177569