منوی دسته بندی

استان خراسان رضوی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه :مهدی نیازی
آدرس شعبه : مشهد بزرگراه اسیایی ازادی ۱۳۱ چهارراه چهادم سمت چپ درب چهارم دست چپ شرکت اهورا پخش امین
ایمیل مدیر شعبه : mehdiniazi30@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 05136512764
شماره فکس : 05136513868
کدپستی شعبه: 9198177569
شماره موبایل مدیر شعبه : 09152055001