منوی دسته بندی

استان خراسان شمالی

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : سرکار خانم سمیرا یونسی
آدرس شعبه : خراسان شمالی.شهرستان بجنورد.شهرک صنعتی شماره یک.صنعت مهارت.سوله شماره12 شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09173299810
ایمیل مدیر شعبه : s.younesi.ahora@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 05832319858
کد پستی شعبه : 9414613198