منوی دسته بندی

استان خوزستان

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : علیرضا سعیدی فرزین
آدرس شعبه : اهواز-کوی مهدیس،مجتمع بنکداران خ سنایی فاز دوم شرکت اهورا پخش امین
ایمیل مدیر شعبه : alirezafarzin1987@gmail.com
شماره دفتر شعبه : ۰۶۱-۳۵۵۷۳۵۸۶
شماره موبایل مدیر شعبه : 09351471700
کد پستی شعبه : ۶۱۸۸۶۵۴۵۳۵