منوی دسته بندی

استان فارس

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : سرکار خانم فاطمه عرب نوبندگانی
آدرس شعبه : کیلومتر 20 جاده شیراز – زرقان پل شهدای صنعت نفت خیابان شهدای صنعت نفت فرعی ششم شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09170004609
ایمیل مدیر شعبه : fatemearab26@gmail.com
شماره دفتر شعبه :
کد پستی شعبه : 7341793833