منوی دسته بندی

استان فارس

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : سرکار خانم فاطمه عرب نوبندگانی
آدرس شعبه : جاده شیراز مرودشت شهرک صنعتی آب باریک خیابان اول سمت چپ شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09170004609
ایمیل مدیر شعبه : fatemearab26@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 07132602002‏
کد پستی شعبه : 7341986538