منوی دسته بندی

استان کردستان

نام و نام خانوادگی مدیر شعبه : جناب آقای رحمان یوسفی
آدرس شعبه : سنندج کمربندی بهشت محمدی شهرک صنعتی شماره 3 خیابان دانش فرعی نسترن غربی سومین سوله شرکت اهورا پخش امین
شماره موبایل مدیر شعبه : 09187710400
ایمیل مدیر شعبه : yousefi.ram@gmail.com
شماره دفتر شعبه : 08733384113‏
کد پستی شعبه : 6616875549